02 kwietnia 2013 rozpoczęła działalność Fundacja Madagaskar, której statutowymi celami są:

1. Propagowanie twórczości Arkadego Fiedlera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Madagaskaru.

02 kwietnia 2013 rozpoczęła działalność Fundacja Madagaskar, której statutowymi celami są:

1. Propagowanie twórczości Arkadego Fiedlera na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Madagaskaru.
2. Ufundowanie i budowa pomnika Arkadego Fiedlera na terytorium Republiki Madagaskaru.
3. Kulturoznawcza działalność edukacyjna i wydawnicza.
4. Propagowanie wiedzy o Madagaskarze w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, krajoznawstwa i sztuki.
5. Działalność edukacyjna, medyczna i pomocowa na rzecz ludności Madagaskaru.
6. Ochrona endemicznej fauny i flory Madagaskaru, w tym jego zalesianie.
7. Ochrona środowiska i działalność ekologiczna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
8. Nawiązanie i zacieśnianie współpracy z mieszkańcami Republiki Madagaskaru (z wyłączeniem czynności, do których uprawnienia posiada wyłącznie Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej).

Fundatorem i prezesem Fundacji Madagaskar jest Arkadiusz Ziemba, Wiceprezesem Zarządu jest Zbigniew Sas, Skarbnikiem Małgorzata Szalewicz.

Pełny tekst Statutu Fundacji znajduje się tutaj.