Wyprawa na Madagaskar 22.08-22.09.2008. Z Tany możliwie najtrudniejszą trasą do Ambinanitelo, wioski, gdzie w latach 30-tych mieszkał Fiedler. Przez gory do Matsoandakana, potem trawers przez górzystą, dziewiczą dżunglę. Wyprawa wyróżniona na Kolosach w Gdyni.