Temat walentynkowy. Jest okazja do nauki słówka moje słoneczko.

Język malgaski jest językiem bardzo barwnym i opisowym. Co za tym idzie, słońce to zwyczajnie oko dnia. Masoandro (maso – oko, andro – dzień). Zaimki dzierżawcze sklejają się w malgaskim z rzeczownikami, czyli żeby coś było moje, doklejamy -ko. Gotowe: masoandroko, które czytamy masuandżuku z akcentem na an.

Oko dnia to dzień. A ładne oczy? Ładne oczy to tsaramaso. Ładne oczy to po polsku… fasola.

Żeby choć trochę rozwinąć tematykę walentynkową nauczymy się dziś mówić po malgasku kocham cię. Tiako ianao.

Czasownik tiako oznacza kilka pozytywnych rzeczy: lubić, chcieć i kochać. O co chodzi, wynika z kontekstu.

Tiako ianao. Kocham cię.

Tiako kafe mafaiky izaho. Lubię gorzką kawę.

Tsy tiako akondro. Nie chcę bananów.