Zapraszam do lektury najbliższego wydania magazynu focus. W numerze 10/2014 znajdziecie obszerny artykuł o Czerwonej Wyspie. W rubryce „cywilizacja” przeczytajcie: „Kraj bez śmieci”.Zapraszam do lektury najbliższego wydania magazynu focus. W numerze 10/2014 znajdziecie obszerny artykuł o Czerwonej Wyspie. W rubryce „cywilizacja” przeczytajcie: „Kraj bez śmieci”.

Kraje uprzemysłowione już od dawna mnożą paragrafy i przepisy, za pomocą których próbują zmusić obywateli do segregowania śmieci, a firmy do recyclingu. Nigdy jednak nie osiągną wyników porównywalnych z Madagaskarem, gdzie segreguje się i wykorzystuje praktycznie 100% odpadów! Więcej w najbliższym focus-ie!